2017/06/20

Una altre punt de vista del Pacte Nacional per a la Universitat (PNU)

Language: Catalan

Malgrat la necessitat urgent, després de molts d’anys, de replantejar el model actual, finament s’ha constituït el Pacte Nacional per a la Universitat. És fonamental poder millorar el nostre sistema d’una forma inclusiva, on les perspectives dels diferents agents ens donin l’amplitud de mires suficient per reforçar, millorar i consolidar el sistema d’educació superior. Sistema que va més enllà d’un pilar cabdal de la nostra societat. L’educació, en el sentit més ampli, és més que un dels pilars del nostre sistema social, és el fonament que els sustenta, formant la societat del futur que volem. En particular, l’educació superior influeix en el futur del nostre sistema educatiu (e.g., formant professorat), el sistema de sanitat, el judicial, el polític i l’econòmic, així com la competitivitat de l’entorn empresarial i la creació de llocs de treball, entre d’altres. En gran mesura el nostre futur vindrà determinat per la capacitat dels futurs professionals formats majoritàriament dintre del nostre sistema.


Un altre punt de vista del Pacte Nacional per a la Universitat (PNU)
Un altre punt de vista del PNU
A molts, i donada la necessitat de replantejar i millorar el model, ens sorprenia veure engegats diferents pactes nacionals (e.g., Pacte Nacional per a la Recerca i la Innovació, Pacte Nacional per a la Indústria, Pacte Nacional per a l’Educació), i que els sistema universitari fos el gran oblidat. Però finalment les reivindicacions constants, l’han fet possible. Malgrat que hem de ser conscients que rebrà crítiques que poden anar des de les composicions de les comissions (i.e., si és prou inclusiu o no), o des del punt de vista d’efectivitat donada la incertesa política del moment, hi ha un mínim d’amplitud acceptable de perspectives i agents. En realitat és un fet que ens diferencia d’altres estats molt menys inclusius a l’hora de configurar els seus sistemes organitzativo-socials, i que no hauríem d’oblidar; malgrat tot, sempre es pot millorar.

La nostra tasca fonamental, haurà de ser la de fer arribar a tota la comunitat el desenvolupament i les propostes, en un gran esforç de convocar debat i captar totes les opinions dintre dels valors que ens identifiquen, i aquest serà el punt de partida de treball. On destaquen tres eixos fonamentals:

2017/06/15

Las dos caras del “Pla Serra Húnter”

Language: Español

Esta semana, dentro del Espacio de Diálogo y Negociación entre sindicatos y la Secretaría de Universidades, se nos ha presentado un preinforme con los resultados del Plan Serra Húnter de los últimos años. No es la primera vez que escribo sobre este plan [1] exponiendo algunos de sus puntos débiles. El objetivo aquí no es volver a exponerlos, sino centrarme en otra faceta crucial: su aplicación por parte de las universidades.