2015/11/21

Compromís Organitzatiu, Intenció de Romandre i Comportament Ciutadà Organitzatiu dels Individus que tenen dues ocupacions simultànies (PhD)

Language: Catalan
Autor: Joan Llobet
Directors: Pep Simo and Angels Fito
Data de defensa: 2015/11/19

Resum:
En aquesta tesis es porta a terme un estudi teòric i empíric de la relació entre el compromís organitzatiu (OC), la intenció de romandre (IS) i el comportament ciutadà (OCB), en individus que tenen dues ocupacions a la vegada (una de principal i una de secundària). El compromís organitzatiu s’estudia com un constructe multidimensional (de quatre dimensions: AC, CCHiSac, CCLoAlt i NC). El principal objectiu és el d’estudiar com el compromís organitzatiu de l’ocupació principal, influeix sobre els resultats intenció de romandre i comportament ciutadà tant en la primera com en la segona ocupació, i com el  compromís organitzatiu de la segona ocupació influeix sobre la intenció de romandre i comportament ciutadà de la segona ocupació i de la primera. Aquests constructes (OC, IS i OCB) s’ha provat en un entorn de professors universitaris associats de parla catalana.

2015/11/13

The Spanish corporate structure through interlocking directorates

Language: English / Spanish
Sicilia, C.; Simo, P.; Sallan, J.M. (2015). The Spanish corporate structure through interlocking directorates. Cuadernos de Gestión, Online Fist, 2015-11-10, http://dx.doi.org/10.5295/cdg.120336ps