2016/10/20

Los riesgos psicosociales en la universidad: CoPsoQ-ISTAS21 vs FPsico

Language: Spanish

A pesar de que la ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/1995) y el Reglamento de Prevención (RD 39/1997) son claros en la obligación de evaluar los riesgos psicosociales en las organizaciones, aún sigue siendo una asignatura pendiente en algunas universidades.

A razón de ello, algunos comités y juntas de empresa, principalmente liderados por el personal de administración y servicios, están trabajando para que dicha evaluación sea efectiva. Desde algunos departamentos de riesgos laborales se ha planteado la duda de si aplicar el CoPsoQ, que en su versión española es el denominado CoPsoQ-ISTAS21 o CoPsoQ-psqcat21 en Catalunya, o por contra las escalas FPsico.

2016/10/06

No estic en contra del Serra Húnter, però he signat en contra de la pròrroga fins el 2030

[Language: Catalan] 

Aquestes setmanes des de CCOO s’està recollint signatures per aturar la pròrroga del Serra Húnter fins el 2030. Tot i l’èxit en la primera setmana de recollida de signatures, “Més de 500 signatures per aturar la pròrroga del Serra Húnter. Seguim!”, companyes i companys m’han comentat que no creien adient afegir-hi la seva signatura, perquè, malgrat no estar d’acord amb com s’està aplicant el pla, no estaven en contra de la filosofia i del finançament que aquest aporta a les universitats. Amb matisos, hi coincideixo, però crec, des d’un altre punt de vista, que s’ha de donar suport al manifest, no per tancar el pla, si no per poder-lo redireccionar i millorar.

2016/10/03

Un curs acadèmic de treball intens envers el PDI Laboral

[Language: Catalan]

Hi ha molta tasca que diferents delegats, afiliats i independents de les nostres llistes sindicals realitzem i molts cops no arriben amb facilitat a tota la comunitat universitària. Aquesta feina no tan visible com les negociacions a les meses de les universitats i els consells de govern, principalment es realitza des de l’Espai de Diàleg amb la Secretaria d’Universitat, la Plenària del Consell Interuniversitari de Catalunya, el Consell de Govern i la Permanent d’AQU Catalunya, la Paritària de PDI Laboral o visitant els diferents grups parlamentaris i sectorials d’universitats dels diferents partits polítics.