2013/10/05

Estudi de la viabilitat de noves inversions d'una empresa turística de viatges en globus a la Cerdanya (Projecte Final de Carrera)

Language: Catalan

Aquesta setmana Eero Vinyet ha presentat el seu projecte final de carrera. Darrerament he estat dirigint o codirigint projectes més orientats a la recerca, però aquí he tornat als projectes que dirigia fa anys, puraments aplicats de creació d'empreses o estudis de millora empresarial. 

Podríem pensar que es tracta d'un projecte senzill i poc original, ja que l'objecte d'estudi és un pla de viabilitat per una empresa del sector de l'oci català, un sector cada cop més competitiu i també afectat per la crisi. Però el diferencial aportat i l'excel·lent valoració que ha tingut recau en l'elaborada previsió dels escenaris futurs. Amb la codirecció d'Inés Algaba, del departament d'estadística i investigació operativa, l'ara enginyer i propietari de l'empresa familiar ha hagut de fer un esforç considerable per utilitzar tècniques estadístiques basades en sèries temporals que van més enllà de les assignatures estudiades a la carrera. Aquestes eines han permès una major profunditat de l'estudi, i evitar la simplicitat d'escenaris que habitualment veig en els plans de viabilitat.