2016/10/20

Los riesgos psicosociales en la universidad: CoPsoQ-ISTAS21 vs FPsico

Language: Spanish

A pesar de que la ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/1995) y el Reglamento de Prevención (RD 39/1997) son claros en la obligación de evaluar los riesgos psicosociales en las organizaciones, aún sigue siendo una asignatura pendiente en algunas universidades.

A razón de ello, algunos comités y juntas de empresa, principalmente liderados por el personal de administración y servicios, están trabajando para que dicha evaluación sea efectiva. Desde algunos departamentos de riesgos laborales se ha planteado la duda de si aplicar el CoPsoQ, que en su versión española es el denominado CoPsoQ-ISTAS21 o CoPsoQ-psqcat21 en Catalunya, o por contra las escalas FPsico.

2016/10/06

No estic en contra del Serra Húnter, però he signat en contra de la pròrroga fins el 2030

[Language: Catalan] 

Aquestes setmanes des de CCOO s’està recollint signatures per aturar la pròrroga del Serra Húnter fins el 2030. Tot i l’èxit en la primera setmana de recollida de signatures, “Més de 500 signatures per aturar la pròrroga del Serra Húnter. Seguim!”, companyes i companys m’han comentat que no creien adient afegir-hi la seva signatura, perquè, malgrat no estar d’acord amb com s’està aplicant el pla, no estaven en contra de la filosofia i del finançament que aquest aporta a les universitats. Amb matisos, hi coincideixo, però crec, des d’un altre punt de vista, que s’ha de donar suport al manifest, no per tancar el pla, si no per poder-lo redireccionar i millorar.

2016/10/03

Un curs acadèmic de treball intens envers el PDI Laboral

[Language: Catalan]

Hi ha molta tasca que diferents delegats, afiliats i independents de les nostres llistes sindicals realitzem i molts cops no arriben amb facilitat a tota la comunitat universitària. Aquesta feina no tan visible com les negociacions a les meses de les universitats i els consells de govern, principalment es realitza des de l’Espai de Diàleg amb la Secretaria d’Universitat, la Plenària del Consell Interuniversitari de Catalunya, el Consell de Govern i la Permanent d’AQU Catalunya, la Paritària de PDI Laboral o visitant els diferents grups parlamentaris i sectorials d’universitats dels diferents partits polítics.

2016/08/29

The effectiveness of instructor personalized and formative feedback provided by instructor in an online setting: Some unresolved issues

Language: English

Plana, D., Moya, S., & Simo, P. (2016). The effectiveness of instructor personalized and formative feedback provided by instructor in an online setting: Some unresolved issues. Electronic Journal of e-Learning, 14(3): 196-203.

Abstract: 

Formative feedback has great potential for teaching and learning in online undergraduate programmes. There is a large number of courses where the main source of feedback is provided by the instructor. This is particularly seen in subjects whe re assessments are designed based on specific activities which are the same for all students, and where the assessment is performed by the instructor, not by a peer. Additionally, in introductory or basically procedural courses, there is often a need for instructor feedback, as opposed to peer‑feedback, as it demands high quality feedback both in the content and in the process in order not to mislead students. Therefore personalized feedback provided by instructor is an academic demand in the current educ ational models that have positioned the student at the center of the learning process. However in the present context of high student‑staff ratio, it is not easy to extend the use of individual comments delivered by instructors among the academic community.

2016/07/28

El feedback efectiu personalitzat en entorns virtuals: Estudi des de la perspectiva estudiant-professor (PhD)

Language: Catalan

Autora: Dolors Plana
Directors: Pep Simo, Soledad Moya
Data de defensa: 2016/07/13

Resum: 

La implantació de l’EEES ha plantejat profundes transformacions en l’educació superior al posar l’atenció en el procés d’aprenentatge de l’estudiant en lloc d’estar, com fins ara, focalitzat en el procés d’ensenyament del professor. El nou paradigma suposa un canvi en l’avaluació dels processos d’ensenyament i aprenentatge i demanda una nova manera d’actuar orientada a una educació que posicioni l’aprenentatge i l’estudiant en un lloc central (Sangrà et al., 2004). El rol de l’estudiant i del docent han de canviar, l’estudiant ha d’adoptar una actitud activa i el docent ha de guiar, orientar i assessorar l’activitat realitzada per

2016/06/02

Escuela de Verano doctoral en la UPC: Seminarios de Investigación en Ciencias Sociales con Software libre R

Language: Spanish
Este mes de julio, bajo la coordinación del Dr. Vicenc Fernandez, organizamos dos seminarios de investigación en ciencias sociales con software libre R.

El objetivo de la escuela de verano doctoral es introducir a doctorandos y a investigadores al análisis de datos cuantitativos y cualitativos a través del programario informático R. La cantidad de recursos disponibles en R ofrece a investigadores y académicos la posibilidad de desarrollar cualquier tipo de análisis de datos. Además, R es un software libre (sin coste económico) que funciona en Windows, Mac OSX y Linux.

La escuela de verano tiene dos intensificaciones:

  • Introducción y herramientas para el análisis de datos con R
  • Herramientas avanzadas para el análisis de datos con R

2016/05/25

Programa de Alto Rendimiento Académico de Terrassa: Perfiles multidisciplinares en Ingeniería + Administración y Dirección de Empresas

Language: Spanish

El Programa de Alto Rendimiento Académico de Terrassa (ARA Terrassa) tiene por objetivo ofrecer perfiles profesionales y de investigación multidisciplinares, altamente complementarios e intensivos en el tiempo (ARA Terrassa).

2016/05/04

Turnover and balance between exploration and exploitation processes for high-performance teams

Language: English

Fernandez, V.; Simo, P.; Sallan, J.M. (2016). Turnover and balance between exploration and exploitation processes for high-performance teams. Team Performance Management: An International Journal, vol. 22, no. 3/4.


Abstract

Purpose: This paper uses macro-level theories based on the equilibrium between the exploration and exploitation of resources in an organisation to examine the association between turnover and performance through the analysis of a professional football (soccer) team in the Premier League, namely Manchester United Football Club.


Design/methodology/approach: This study compiles historical data for 24 seasons of the Premier League between 1984-1985 and 2008-2009. Using these data, we define measures of performance and player turnover.

2016/04/16

Change-oriented organizational citizenship behavior: Analysis of antecedents centered on regulatory theory focus at the workplace


Language: English

Simo, P.; Sallan, J.M.; Fernandez, V.; Enache, M. (2016). Change-oriented organizational citizenship behavior: Analysis of antecedents centered on regulatory focus at the workplace. The International Journal of Organizational Analysis, vol. 24, no. 2. http://dx.doi.org/10.1108/IJOA-10-2014-0805


Abstract

Purpose: The purpose of this paper is to investigate the relationship between a challenging dimension of organizational citizenship behavior (OCB) and self-regulatory focus in an academic work setting. Job performance indicators were included to assess the nomological validity of regulatory focus measures.

Design/methodology/approach: Data were collected using a questionnaire conducted with 251 Spanish academic workers. The data were analyzed using structural equation modeling.


2016/02/24

Programación Lineal en R (Rglpk - CPLEX) - Ejemplo 1: El agricultor (Vídeo)

Language: Spanish

En este vídeo se muestra un ejemplo sencillo de programación lineal resuelto en R (RStudio) utilizando la librería Rglpk y el standard CPLEX_LP. 

2016/02/10

Proposta i avaluació empírica d’un model de màrqueting universitari centrat en el suport organitzatiu percebut i l’ocupabilitat percebuda per l’estudiantat (PdD)

Language: Catalan

Autora: Irene Trullas 
Directors: Pep Simo and Angels Fito 
Data de defensa: 2016/02/03  

Resum: 

Aquesta tesi partint de models clàssics sobre la satisfacció de l’estudiant i els seus antecedents en l’àmbit de l’educació universitària pretén aprofundir i finalment formular un nou model màrqueting universitari. Es proposen els antecedents de la identificació de l’alumnat amb la universitat i la seva percepció de qualitat universitària percebuda. 

S’ha estructurat aquesta tesi en sis capítols. El primer capítol es desenvolupa una introducció on es fa evident la necessitat d’estudis de màrqueting educatiu dins l’àmbit de la formació universitària. Es justifica la seva aplicació en el món universitari on cada vegada més, les universitats competeixen per la captació d’estudiants. Centrant l’estat de l’art del màrqueting universitari a partir dels marcs conceptuals de màrqueting relacional i màrqueting corporatiu, s’exposa la necessitat d’aprofundir en la investigació de la satisfacció de l’alumnat i els processos de màrqueting que permetran competir i la seva importància per garantir una estabilitat econòmica universitària.