2017/06/20

Una altre punt de vista del Pacte Nacional per a la Universitat (PNU)

Language: Catalan

Malgrat la necessitat urgent, després de molts d’anys, de replantejar el model actual, finament s’ha constituït el Pacte Nacional per a la Universitat. És fonamental poder millorar el nostre sistema d’una forma inclusiva, on les perspectives dels diferents agents ens donin l’amplitud de mires suficient per reforçar, millorar i consolidar el sistema d’educació superior. Sistema que va més enllà d’un pilar cabdal de la nostra societat. L’educació, en el sentit més ampli, és més que un dels pilars del nostre sistema social, és el fonament que els sustenta, formant la societat del futur que volem. En particular, l’educació superior influeix en el futur del nostre sistema educatiu (e.g., formant professorat), el sistema de sanitat, el judicial, el polític i l’econòmic, així com la competitivitat de l’entorn empresarial i la creació de llocs de treball, entre d’altres. En gran mesura el nostre futur vindrà determinat per la capacitat dels futurs professionals formats majoritàriament dintre del nostre sistema.


Un altre punt de vista del Pacte Nacional per a la Universitat (PNU)
Un altre punt de vista del PNU
A molts, i donada la necessitat de replantejar i millorar el model, ens sorprenia veure engegats diferents pactes nacionals (e.g., Pacte Nacional per a la Recerca i la Innovació, Pacte Nacional per a la Indústria, Pacte Nacional per a l’Educació), i que els sistema universitari fos el gran oblidat. Però finalment les reivindicacions constants, l’han fet possible. Malgrat que hem de ser conscients que rebrà crítiques que poden anar des de les composicions de les comissions (i.e., si és prou inclusiu o no), o des del punt de vista d’efectivitat donada la incertesa política del moment, hi ha un mínim d’amplitud acceptable de perspectives i agents. En realitat és un fet que ens diferencia d’altres estats molt menys inclusius a l’hora de configurar els seus sistemes organitzativo-socials, i que no hauríem d’oblidar; malgrat tot, sempre es pot millorar.

La nostra tasca fonamental, haurà de ser la de fer arribar a tota la comunitat el desenvolupament i les propostes, en un gran esforç de convocar debat i captar totes les opinions dintre dels valors que ens identifiquen, i aquest serà el punt de partida de treball. On destaquen tres eixos fonamentals:

  1. Model de finançament 
  2. Organització del Treball 
  3. La relació amb el Pacte Nacional per l’Educació, el Pacte Nacional per a la Indústria i el Pacte Nacional per a la Recerca i la Innovació, per millorar la docència, la recerca i la transferència

Pacte Nacional per a la Universitat (PNU)Pel que fa als eixos, sense cap dubte s’ha d’anar més enllà dels marcs legals existents. S’ha de començar a treballar sense restriccions, plantejant el model com una línia de futur, i que sigui el PNU el que doni els arguments per modificar marcs legislatius si cal, en cap cas en sentit contrari. Per altra part, tampoc hem de caure en el parany de fer seguidisme, i simplement voler copiar models d’altres països. Cal tenir en compte els millors sistemes universitaris existents, però si volem ser capdavanters, donat que la nostra societat no és mereix menys, caldrà anar més enllà i innovar, convertint-nos nosaltres en el model a seguir.

Per últim, hem de ser conscients i donada la complexa situació política, que potser serà difícil la seva aplicació efectiva i el seu seguiment. Malgrat això, no ens hem d’aturar i deixar de dedicar-hi tots els esforços possibles. No hem de caure en el parany que alguns plantejaran del “no servirà per res”. Si hi creiem i hi treballem, com a mínim ens permetrà obrir un debat dintre i fora de la universitat, fonamental per revitalitzar el sistema i reflexionar conjuntament. Reflexions i debats que sense cap mena de dubte marcaran les essències estratègiques a defensar i a seguir, i que en els últims anys el pragmatisme del curt termini, que ens ha portat la crisi, ha fet decaure. Cal anar endavant i cal veure-ho com una oportunitat essencial.

No hay comentarios:

Publicar un comentario