2017/09/29

La transparència financera de les universitats privades catalanes: Un estudi preliminar (ACCID 2017)

Language: Catalan

Fusalba, O.R., Pedros, A., Perramon, X & Simo, P. (2017). La transparència financera de les universitats privades catalanes: Un estudi preliminar. In Book of Abstracts: VII Congrés Català de Comptabilitat i Direcció, 2017 (pp. 77-78). OmniaScience, Barcelona (Spain). https://drive.google.com/file/d/0B73xFoJImyWSVHU4TG1RMHFuQWc/view

Resum (Abstract):

Objecte: Fer una anàlisi preliminar econòmico-financera de les universitats privades amb la informació pública disponible. Així mateix analitzar la transparència d’aquestes i la informació que hi ha disponible d’accessibilitat directa.

Enhancing the profitability of airline tickets purchasing processes through contextual effects (PhD)

Language: Spanish

Autor: David Gonzalez-Prieto
Directores: Jose M. Sallan, Pep Simo
Fecha de defensa: 2017-07-26

Resumen (Abstract):

La mayoría de los procesos de compra online han evolucionado hacia la a personalización de productos con características a la carta, impulsada por el amplio desarrollo del comercio electrónico. Hoy en día, se pueden ofrecer al cliente muchas posibilidades de personalización con el fin de satisfacer las diferentes necesidades de cada individuo a través de múltiples extras, no importa cuándo, dónde o lo que esté comprando. La selección de varias combinaciones de atributos que pueden ser elegidos o añadirse a un producto base constituye la estructura principal de esos procesos de compra, que pretenden proporcionar el producto apropiado para cualquier individuo. En este escenario, los efectos contextuales que afectan el comportamiento del cliente dentro de estos pequeños mundos de opciones se vuelven profundamente relevantes.

2017/06/20

Una altre punt de vista del Pacte Nacional per a la Universitat (PNU)

Language: Catalan

Malgrat la necessitat urgent, després de molts d’anys, de replantejar el model actual, finament s’ha constituït el Pacte Nacional per a la Universitat. És fonamental poder millorar el nostre sistema d’una forma inclusiva, on les perspectives dels diferents agents ens donin l’amplitud de mires suficient per reforçar, millorar i consolidar el sistema d’educació superior. Sistema que va més enllà d’un pilar cabdal de la nostra societat. L’educació, en el sentit més ampli, és més que un dels pilars del nostre sistema social, és el fonament que els sustenta, formant la societat del futur que volem. En particular, l’educació superior influeix en el futur del nostre sistema educatiu (e.g., formant professorat), el sistema de sanitat, el judicial, el polític i l’econòmic, així com la competitivitat de l’entorn empresarial i la creació de llocs de treball, entre d’altres. En gran mesura el nostre futur vindrà determinat per la capacitat dels futurs professionals formats majoritàriament dintre del nostre sistema.


Un altre punt de vista del Pacte Nacional per a la Universitat (PNU)
Un altre punt de vista del PNU
A molts, i donada la necessitat de replantejar i millorar el model, ens sorprenia veure engegats diferents pactes nacionals (e.g., Pacte Nacional per a la Recerca i la Innovació, Pacte Nacional per a la Indústria, Pacte Nacional per a l’Educació), i que els sistema universitari fos el gran oblidat. Però finalment les reivindicacions constants, l’han fet possible. Malgrat que hem de ser conscients que rebrà crítiques que poden anar des de les composicions de les comissions (i.e., si és prou inclusiu o no), o des del punt de vista d’efectivitat donada la incertesa política del moment, hi ha un mínim d’amplitud acceptable de perspectives i agents. En realitat és un fet que ens diferencia d’altres estats molt menys inclusius a l’hora de configurar els seus sistemes organitzativo-socials, i que no hauríem d’oblidar; malgrat tot, sempre es pot millorar.

La nostra tasca fonamental, haurà de ser la de fer arribar a tota la comunitat el desenvolupament i les propostes, en un gran esforç de convocar debat i captar totes les opinions dintre dels valors que ens identifiquen, i aquest serà el punt de partida de treball. On destaquen tres eixos fonamentals:

2017/06/15

Las dos caras del “Pla Serra Húnter”

Language: Español

Esta semana, dentro del Espacio de Diálogo y Negociación entre sindicatos y la Secretaría de Universidades, se nos ha presentado un preinforme con los resultados del Plan Serra Húnter de los últimos años. No es la primera vez que escribo sobre este plan [1] exponiendo algunos de sus puntos débiles. El objetivo aquí no es volver a exponerlos, sino centrarme en otra faceta crucial: su aplicación por parte de las universidades.

2017/01/26

A Catalunya sí que es pot baixar les taxes universitàries a tots els estudiants, però potser no és la millor política en comú

Language: Catalan

Sembla que últimament les propostes polítiques en l’àmbit universitari únicament basculen entorn a les taxes universitàries. Sense renunciar a l’ideal de reduir a zero les taxes i establir un sistema de beques suficientment dotat, crec que no afrontar les problemàtiques des d’una perspectiva global (i.e., sistema de finançament, relacions laborals) i on participin tots els actors del sistema universitari, només pot respondre al tacticisme parlamentari. De fet, voldria pensar que algunes de les darreres propostes només responen a aquest tacticisme o a l’entorn del màrqueting polític, ja que es fa estrany el fet que qualsevol corrent ideològic a l’oposició d’un govern pugui afegir-se a les propostes sense trencar amb la seva línia de pensament. De no ser així, crec que ens hem de començar a preocupar.

En concret i de fet, motiu d’aquest petit article, és que dintre la negociació del pressupostos s’ha proposat baixar les taxes a tots els estudiants per tal que no sigui superior al 17,5% del cost de prestació del servei. Em sembla poc encertada des de dos punts de vista: un des d’una perspectiva tècnica i l’altre des d’una perspectiva ideològica. Malgrat que possiblement caldria un text força extens per aprofundir en els arguments, assumiré el risc de ser malentès i únicament apuntar algunes idees bàsiques.