2016/02/24

Programación Lineal en R (Rglpk - CPLEX) - Ejemplo 1: El agricultor (Vídeo)

Language: Spanish

En este vídeo se muestra un ejemplo sencillo de programación lineal resuelto en R (RStudio) utilizando la librería Rglpk y el standard CPLEX_LP. 

2016/02/10

Proposta i avaluació empírica d’un model de màrqueting universitari centrat en el suport organitzatiu percebut i l’ocupabilitat percebuda per l’estudiantat (PdD)

Language: Catalan

Autora: Irene Trullas 
Directors: Pep Simo and Angels Fito 
Data de defensa: 2016/02/03  

Resum: 

Aquesta tesi partint de models clàssics sobre la satisfacció de l’estudiant i els seus antecedents en l’àmbit de l’educació universitària pretén aprofundir i finalment formular un nou model màrqueting universitari. Es proposen els antecedents de la identificació de l’alumnat amb la universitat i la seva percepció de qualitat universitària percebuda. 

S’ha estructurat aquesta tesi en sis capítols. El primer capítol es desenvolupa una introducció on es fa evident la necessitat d’estudis de màrqueting educatiu dins l’àmbit de la formació universitària. Es justifica la seva aplicació en el món universitari on cada vegada més, les universitats competeixen per la captació d’estudiants. Centrant l’estat de l’art del màrqueting universitari a partir dels marcs conceptuals de màrqueting relacional i màrqueting corporatiu, s’exposa la necessitat d’aprofundir en la investigació de la satisfacció de l’alumnat i els processos de màrqueting que permetran competir i la seva importància per garantir una estabilitat econòmica universitària.