2016/07/28

El feedback efectiu personalitzat en entorns virtuals: Estudi des de la perspectiva estudiant-professor (PhD)

Language: Catalan

Autora: Dolors Plana
Directors: Pep Simo, Soledad Moya
Data de defensa: 2016/07/13

Resum: 

La implantació de l’EEES ha plantejat profundes transformacions en l’educació superior al posar l’atenció en el procés d’aprenentatge de l’estudiant en lloc d’estar, com fins ara, focalitzat en el procés d’ensenyament del professor. El nou paradigma suposa un canvi en l’avaluació dels processos d’ensenyament i aprenentatge i demanda una nova manera d’actuar orientada a una educació que posicioni l’aprenentatge i l’estudiant en un lloc central (Sangrà et al., 2004). El rol de l’estudiant i del docent han de canviar, l’estudiant ha d’adoptar una actitud activa i el docent ha de guiar, orientar i assessorar l’activitat realitzada per