2016/07/28

El feedback efectiu personalitzat en entorns virtuals: Estudi des de la perspectiva estudiant-professor (PhD)

Language: Catalan

Autora: Dolors Plana
Directors: Pep Simo, Soledad Moya
Data de defensa: 2016/07/13

Resum: 

La implantació de l’EEES ha plantejat profundes transformacions en l’educació superior al posar l’atenció en el procés d’aprenentatge de l’estudiant en lloc d’estar, com fins ara, focalitzat en el procés d’ensenyament del professor. El nou paradigma suposa un canvi en l’avaluació dels processos d’ensenyament i aprenentatge i demanda una nova manera d’actuar orientada a una educació que posicioni l’aprenentatge i l’estudiant en un lloc central (Sangrà et al., 2004). El rol de l’estudiant i del docent han de canviar, l’estudiant ha d’adoptar una actitud activa i el docent ha de guiar, orientar i assessorar l’activitat realitzada per

2016/06/02

Escuela de Verano doctoral en la UPC: Seminarios de Investigación en Ciencias Sociales con Software libre R

Language: Spanish
Este mes de julio, bajo la coordinación del Dr. Vicenc Fernandez, organizamos dos seminarios de investigación en ciencias sociales con software libre R.

El objetivo de la escuela de verano doctoral es introducir a doctorandos y a investigadores al análisis de datos cuantitativos y cualitativos a través del programario informático R. La cantidad de recursos disponibles en R ofrece a investigadores y académicos la posibilidad de desarrollar cualquier tipo de análisis de datos. Además, R es un software libre (sin coste económico) que funciona en Windows, Mac OSX y Linux.

La escuela de verano tiene dos intensificaciones:

  • Introducción y herramientas para el análisis de datos con R
  • Herramientas avanzadas para el análisis de datos con R

2016/05/25

Programa de Alto Rendimiento Académico de Terrassa: Perfiles multidisciplinares en Ingeniería + Administración y Dirección de Empresas

Language: Spanish

El Programa de Alto Rendimiento Académico de Terrassa (ARA Terrassa) tiene por objetivo ofrecer perfiles profesionales y de investigación multidisciplinares, altamente complementarios e intensivos en el tiempo (ARA Terrassa).

2016/05/04

Turnover and balance between exploration and exploitation processes for high-performance teams

Language: English

Fernandez, V.; Simo, P.; Sallan, J.M. (2016). Turnover and balance between exploration and exploitation processes for high-performance teams. Team Performance Management: An International Journal, vol. 22, no. 3/4.


Abstract

Purpose: This paper uses macro-level theories based on the equilibrium between the exploration and exploitation of resources in an organisation to examine the association between turnover and performance through the analysis of a professional football (soccer) team in the Premier League, namely Manchester United Football Club.


Design/methodology/approach: This study compiles historical data for 24 seasons of the Premier League between 1984-1985 and 2008-2009. Using these data, we define measures of performance and player turnover.

2016/04/16

Change-oriented organizational citizenship behavior: Analysis of antecedents centered on regulatory theory focus at the workplace


Language: English

Simo, P.; Sallan, J.M.; Fernandez, V.; Enache, M. (2016). Change-oriented organizational citizenship behavior: Analysis of antecedents centered on regulatory focus at the workplace. The International Journal of Organizational Analysis, vol. 24, no. 2. http://dx.doi.org/10.1108/IJOA-10-2014-0805


Abstract

Purpose: The purpose of this paper is to investigate the relationship between a challenging dimension of organizational citizenship behavior (OCB) and self-regulatory focus in an academic work setting. Job performance indicators were included to assess the nomological validity of regulatory focus measures.

Design/methodology/approach: Data were collected using a questionnaire conducted with 251 Spanish academic workers. The data were analyzed using structural equation modeling.


2016/02/24

Programación Lineal en R (Rglpk - CPLEX) - Ejemplo 1: El agricultor (Vídeo)

Language: Spanish

En este vídeo se muestra un ejemplo sencillo de programación lineal resuelto en R (RStudio) utilizando la librería Rglpk y el standard CPLEX_LP. 

2016/02/10

Proposta i avaluació empírica d’un model de màrqueting universitari centrat en el suport organitzatiu percebut i l’ocupabilitat percebuda per l’estudiantat (PdD)

Language: Catalan

Autora: Irene Trullas 
Directors: Pep Simo and Angels Fito 
Data de defensa: 2016/02/03  

Resum: 

Aquesta tesi partint de models clàssics sobre la satisfacció de l’estudiant i els seus antecedents en l’àmbit de l’educació universitària pretén aprofundir i finalment formular un nou model màrqueting universitari. Es proposen els antecedents de la identificació de l’alumnat amb la universitat i la seva percepció de qualitat universitària percebuda. 

S’ha estructurat aquesta tesi en sis capítols. El primer capítol es desenvolupa una introducció on es fa evident la necessitat d’estudis de màrqueting educatiu dins l’àmbit de la formació universitària. Es justifica la seva aplicació en el món universitari on cada vegada més, les universitats competeixen per la captació d’estudiants. Centrant l’estat de l’art del màrqueting universitari a partir dels marcs conceptuals de màrqueting relacional i màrqueting corporatiu, s’exposa la necessitat d’aprofundir en la investigació de la satisfacció de l’alumnat i els processos de màrqueting que permetran competir i la seva importància per garantir una estabilitat econòmica universitària.