2017/01/26

A Catalunya sí que es pot baixar les taxes universitàries a tots els estudiants, però potser no és la millor política en comú

Language: Catalan

Sembla que últimament les propostes polítiques en l’àmbit universitari únicament basculen entorn a les taxes universitàries. Sense renunciar a l’ideal de reduir a zero les taxes i establir un sistema de beques suficientment dotat, crec que no afrontar les problemàtiques des d’una perspectiva global (i.e., sistema de finançament, relacions laborals) i on participin tots els actors del sistema universitari, només pot respondre al tacticisme parlamentari. De fet, voldria pensar que algunes de les darreres propostes només responen a aquest tacticisme o a l’entorn del màrqueting polític, ja que es fa estrany el fet que qualsevol corrent ideològic a l’oposició d’un govern pugui afegir-se a les propostes sense trencar amb la seva línia de pensament. De no ser així, crec que ens hem de començar a preocupar.

En concret i de fet, motiu d’aquest petit article, és que dintre la negociació del pressupostos s’ha proposat baixar les taxes a tots els estudiants per tal que no sigui superior al 17,5% del cost de prestació del servei. Em sembla poc encertada des de dos punts de vista: un des d’una perspectiva tècnica i l’altre des d’una perspectiva ideològica. Malgrat que possiblement caldria un text força extens per aprofundir en els arguments, assumiré el risc de ser malentès i únicament apuntar algunes idees bàsiques.

2016/10/20

Los riesgos psicosociales en la universidad: CoPsoQ-ISTAS21 vs FPsico

Language: Spanish

A pesar de que la ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/1995) y el Reglamento de Prevención (RD 39/1997) son claros en la obligación de evaluar los riesgos psicosociales en las organizaciones, aún sigue siendo una asignatura pendiente en algunas universidades.

A razón de ello, algunos comités y juntas de empresa, principalmente liderados por el personal de administración y servicios, están trabajando para que dicha evaluación sea efectiva. Desde algunos departamentos de riesgos laborales se ha planteado la duda de si aplicar el CoPsoQ, que en su versión española es el denominado CoPsoQ-ISTAS21 o CoPsoQ-psqcat21 en Catalunya, o por contra las escalas FPsico.

2016/10/06

No estic en contra del Serra Húnter, però he signat en contra de la pròrroga fins el 2030

[Language: Catalan] 

Aquestes setmanes des de CCOO s’està recollint signatures per aturar la pròrroga del Serra Húnter fins el 2030. Tot i l’èxit en la primera setmana de recollida de signatures, “Més de 500 signatures per aturar la pròrroga del Serra Húnter. Seguim!”, companyes i companys m’han comentat que no creien adient afegir-hi la seva signatura, perquè, malgrat no estar d’acord amb com s’està aplicant el pla, no estaven en contra de la filosofia i del finançament que aquest aporta a les universitats. Amb matisos, hi coincideixo, però crec, des d’un altre punt de vista, que s’ha de donar suport al manifest, no per tancar el pla, si no per poder-lo redireccionar i millorar.

2016/10/03

Un curs acadèmic de treball intens envers el PDI Laboral

[Language: Catalan]

Hi ha molta tasca que diferents delegats, afiliats i independents de les nostres llistes sindicals realitzem i molts cops no arriben amb facilitat a tota la comunitat universitària. Aquesta feina no tan visible com les negociacions a les meses de les universitats i els consells de govern, principalment es realitza des de l’Espai de Diàleg amb la Secretaria d’Universitat, la Plenària del Consell Interuniversitari de Catalunya, el Consell de Govern i la Permanent d’AQU Catalunya, la Paritària de PDI Laboral o visitant els diferents grups parlamentaris i sectorials d’universitats dels diferents partits polítics.

2016/08/29

The effectiveness of instructor personalized and formative feedback provided by instructor in an online setting: Some unresolved issues

Language: English

Plana, D., Moya, S., & Simo, P. (2016). The effectiveness of instructor personalized and formative feedback provided by instructor in an online setting: Some unresolved issues. Electronic Journal of e-Learning, 14(3): 196-203.

Abstract: 

Formative feedback has great potential for teaching and learning in online undergraduate programmes. There is a large number of courses where the main source of feedback is provided by the instructor. This is particularly seen in subjects whe re assessments are designed based on specific activities which are the same for all students, and where the assessment is performed by the instructor, not by a peer. Additionally, in introductory or basically procedural courses, there is often a need for instructor feedback, as opposed to peer‑feedback, as it demands high quality feedback both in the content and in the process in order not to mislead students. Therefore personalized feedback provided by instructor is an academic demand in the current educ ational models that have positioned the student at the center of the learning process. However in the present context of high student‑staff ratio, it is not easy to extend the use of individual comments delivered by instructors among the academic community.

2016/07/28

El feedback efectiu personalitzat en entorns virtuals: Estudi des de la perspectiva estudiant-professor (PhD)

Language: Catalan

Autora: Dolors Plana
Directors: Pep Simo, Soledad Moya
Data de defensa: 2016/07/13

Resum: 

La implantació de l’EEES ha plantejat profundes transformacions en l’educació superior al posar l’atenció en el procés d’aprenentatge de l’estudiant en lloc d’estar, com fins ara, focalitzat en el procés d’ensenyament del professor. El nou paradigma suposa un canvi en l’avaluació dels processos d’ensenyament i aprenentatge i demanda una nova manera d’actuar orientada a una educació que posicioni l’aprenentatge i l’estudiant en un lloc central (Sangrà et al., 2004). El rol de l’estudiant i del docent han de canviar, l’estudiant ha d’adoptar una actitud activa i el docent ha de guiar, orientar i assessorar l’activitat realitzada per

2016/06/02

Escuela de Verano doctoral en la UPC: Seminarios de Investigación en Ciencias Sociales con Software libre R

Language: Spanish
Este mes de julio, bajo la coordinación del Dr. Vicenc Fernandez, organizamos dos seminarios de investigación en ciencias sociales con software libre R.

El objetivo de la escuela de verano doctoral es introducir a doctorandos y a investigadores al análisis de datos cuantitativos y cualitativos a través del programario informático R. La cantidad de recursos disponibles en R ofrece a investigadores y académicos la posibilidad de desarrollar cualquier tipo de análisis de datos. Además, R es un software libre (sin coste económico) que funciona en Windows, Mac OSX y Linux.

La escuela de verano tiene dos intensificaciones:

  • Introducción y herramientas para el análisis de datos con R
  • Herramientas avanzadas para el análisis de datos con R