2017/06/20

Una altre punt de vista del Pacte Nacional per a la Universitat (PNU)

Language: Catalan

Malgrat la necessitat urgent, després de molts d’anys, de replantejar el model actual, finament s’ha constituït el Pacte Nacional per a la Universitat. És fonamental poder millorar el nostre sistema d’una forma inclusiva, on les perspectives dels diferents agents ens donin l’amplitud de mires suficient per reforçar, millorar i consolidar el sistema d’educació superior. Sistema que va més enllà d’un pilar cabdal de la nostra societat. L’educació, en el sentit més ampli, és més que un dels pilars del nostre sistema social, és el fonament que els sustenta, formant la societat del futur que volem. En particular, l’educació superior influeix en el futur del nostre sistema educatiu (e.g., formant professorat), el sistema de sanitat, el judicial, el polític i l’econòmic, així com la competitivitat de l’entorn empresarial i la creació de llocs de treball, entre d’altres. En gran mesura el nostre futur vindrà determinat per la capacitat dels futurs professionals formats majoritàriament dintre del nostre sistema.


Un altre punt de vista del Pacte Nacional per a la Universitat (PNU)
Un altre punt de vista del PNU
A molts, i donada la necessitat de replantejar i millorar el model, ens sorprenia veure engegats diferents pactes nacionals (e.g., Pacte Nacional per a la Recerca i la Innovació, Pacte Nacional per a la Indústria, Pacte Nacional per a l’Educació), i que els sistema universitari fos el gran oblidat. Però finalment les reivindicacions constants, l’han fet possible. Malgrat que hem de ser conscients que rebrà crítiques que poden anar des de les composicions de les comissions (i.e., si és prou inclusiu o no), o des del punt de vista d’efectivitat donada la incertesa política del moment, hi ha un mínim d’amplitud acceptable de perspectives i agents. En realitat és un fet que ens diferencia d’altres estats molt menys inclusius a l’hora de configurar els seus sistemes organitzativo-socials, i que no hauríem d’oblidar; malgrat tot, sempre es pot millorar.

La nostra tasca fonamental, haurà de ser la de fer arribar a tota la comunitat el desenvolupament i les propostes, en un gran esforç de convocar debat i captar totes les opinions dintre dels valors que ens identifiquen, i aquest serà el punt de partida de treball. On destaquen tres eixos fonamentals:

2017/06/15

Las dos caras del “Pla Serra Húnter”

Language: Español

Esta semana, dentro del Espacio de Diálogo y Negociación entre sindicatos y la Secretaría de Universidades, se nos ha presentado un preinforme con los resultados del Plan Serra Húnter de los últimos años. No es la primera vez que escribo sobre este plan [1] exponiendo algunos de sus puntos débiles. El objetivo aquí no es volver a exponerlos, sino centrarme en otra faceta crucial: su aplicación por parte de las universidades.

2017/01/26

A Catalunya sí que es pot baixar les taxes universitàries a tots els estudiants, però potser no és la millor política en comú

Language: Catalan

Sembla que últimament les propostes polítiques en l’àmbit universitari únicament basculen entorn a les taxes universitàries. Sense renunciar a l’ideal de reduir a zero les taxes i establir un sistema de beques suficientment dotat, crec que no afrontar les problemàtiques des d’una perspectiva global (i.e., sistema de finançament, relacions laborals) i on participin tots els actors del sistema universitari, només pot respondre al tacticisme parlamentari. De fet, voldria pensar que algunes de les darreres propostes només responen a aquest tacticisme o a l’entorn del màrqueting polític, ja que es fa estrany el fet que qualsevol corrent ideològic a l’oposició d’un govern pugui afegir-se a les propostes sense trencar amb la seva línia de pensament. De no ser així, crec que ens hem de començar a preocupar.

En concret i de fet, motiu d’aquest petit article, és que dintre la negociació del pressupostos s’ha proposat baixar les taxes a tots els estudiants per tal que no sigui superior al 17,5% del cost de prestació del servei. Em sembla poc encertada des de dos punts de vista: un des d’una perspectiva tècnica i l’altre des d’una perspectiva ideològica. Malgrat que possiblement caldria un text força extens per aprofundir en els arguments, assumiré el risc de ser malentès i únicament apuntar algunes idees bàsiques.

2016/10/20

Los riesgos psicosociales en la universidad: CoPsoQ-ISTAS21 vs FPsico

Language: Spanish

A pesar de que la ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/1995) y el Reglamento de Prevención (RD 39/1997) son claros en la obligación de evaluar los riesgos psicosociales en las organizaciones, aún sigue siendo una asignatura pendiente en algunas universidades.

A razón de ello, algunos comités y juntas de empresa, principalmente liderados por el personal de administración y servicios, están trabajando para que dicha evaluación sea efectiva. Desde algunos departamentos de riesgos laborales se ha planteado la duda de si aplicar el CoPsoQ, que en su versión española es el denominado CoPsoQ-ISTAS21 o CoPsoQ-psqcat21 en Catalunya, o por contra las escalas FPsico.

2016/10/06

No estic en contra del Serra Húnter, però he signat en contra de la pròrroga fins el 2030

[Language: Catalan] 

Aquestes setmanes des de CCOO s’està recollint signatures per aturar la pròrroga del Serra Húnter fins el 2030. Tot i l’èxit en la primera setmana de recollida de signatures, “Més de 500 signatures per aturar la pròrroga del Serra Húnter. Seguim!”, companyes i companys m’han comentat que no creien adient afegir-hi la seva signatura, perquè, malgrat no estar d’acord amb com s’està aplicant el pla, no estaven en contra de la filosofia i del finançament que aquest aporta a les universitats. Amb matisos, hi coincideixo, però crec, des d’un altre punt de vista, que s’ha de donar suport al manifest, no per tancar el pla, si no per poder-lo redireccionar i millorar.

2016/10/03

Un curs acadèmic de treball intens envers el PDI Laboral

[Language: Catalan]

Hi ha molta tasca que diferents delegats, afiliats i independents de les nostres llistes sindicals realitzem i molts cops no arriben amb facilitat a tota la comunitat universitària. Aquesta feina no tan visible com les negociacions a les meses de les universitats i els consells de govern, principalment es realitza des de l’Espai de Diàleg amb la Secretaria d’Universitat, la Plenària del Consell Interuniversitari de Catalunya, el Consell de Govern i la Permanent d’AQU Catalunya, la Paritària de PDI Laboral o visitant els diferents grups parlamentaris i sectorials d’universitats dels diferents partits polítics.

2016/08/29

The effectiveness of instructor personalized and formative feedback provided by instructor in an online setting: Some unresolved issues

Language: English

Plana, D., Moya, S., & Simo, P. (2016). The effectiveness of instructor personalized and formative feedback provided by instructor in an online setting: Some unresolved issues. Electronic Journal of e-Learning, 14(3): 196-203.

Abstract: 

Formative feedback has great potential for teaching and learning in online undergraduate programmes. There is a large number of courses where the main source of feedback is provided by the instructor. This is particularly seen in subjects whe re assessments are designed based on specific activities which are the same for all students, and where the assessment is performed by the instructor, not by a peer. Additionally, in introductory or basically procedural courses, there is often a need for instructor feedback, as opposed to peer‑feedback, as it demands high quality feedback both in the content and in the process in order not to mislead students. Therefore personalized feedback provided by instructor is an academic demand in the current educ ational models that have positioned the student at the center of the learning process. However in the present context of high student‑staff ratio, it is not easy to extend the use of individual comments delivered by instructors among the academic community.